p Wij zijn even weg - Reisupdate: September 2007 li

Wij zijn even weg - Reisupdate

Saturday, September 15, 2007

Druk op de weg? Dit is pas druk op de weg!

Edward rijdt regelmatig op de A2, een van de drukkere snelwegen in ons land. Hij is weer helemaal gewend in Nederland. Hij vindt het zelfs erg druk af en toe. Maar dan kijkt hij weer even naar dit tafereeltje en dan is het weer helemaal goed. Het betreft een straatbeeld in Saigon.

Trouwens, hier rijdt het wel door. Doen wij toch iets verkeerd!